Praca: Radca prawny


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer referencyjny: Z/IZ/30/09/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie opinii prawnych (w formie ustnej lub pisemnej) dotyczących obowiązujących przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych,
 • doradztwo prawne, w szczególności w zakresie przygotowania i opiniowania umów
  zawieranych przez Zakład,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji należności,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych),
  arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu
  egzekucyjnym oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów umów opracowanych przez Zakład,
 • udział w opracowaniu przez komórki Zakładu projektów umów o dużym stopniu skomplikowania,
 • uczestniczenie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, a także bieżące doradztwo w zakresie zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy,
 • uczestniczenie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
 • uczestniczenie w przygotowaniu pism wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma stron dotyczących roszczeń wynikających z realizacji umów,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez komórki Zakładu,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy w tym dotyczącej sporów zbiorowych, układów zbiorowych pracy,
 • doradztwo prawne i udział w negocjacjach,
 • doradztwo prawne w obsłudze prawnej w zakresie obrotu gospodarczego, prawa kontraktów nienazwanych oraz prawa przewozowego i spedycyjnego,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
  w Warszawie oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
 • sporządzanie projektów umów, regulaminów, aktów normatywnych, analiz i innych zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi Spółki, w terminie
  uwzględniających specyfikę oraz złożoność zagadnienia,
 • sporządzanie wykazów spraw administracyjnych, sądowych, sądowo-
  administracyjnych i egzekucyjnych z udziałem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych z czynnym prawem wykonywania zawodu,
 • wiedza praktyczna i minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania transportu kolejowego,
 • wiedza praktyczna i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy,
 • doświadczenie w przygotowaniu pism procesowych i reprezentowaniu przed sądami powszechnymi,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • znajomość systemów informatycznych obowiązujących w Spółce,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ