Praca: Radca prawny


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113228

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych co do zakresu obowiązywania przepisów prawnych;
 • Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przed sądami;
 • Wykonuje prace kancelaryjne w celu zapewnienia realizacji zadań;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych wewnętrznych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
 • Opiniuje projekty umów cywilnoprawnych;
 • Reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przed innymi organami w celu zabezpieczenia jego interesów prawnych;
 • Świadczy pomoc prawną policjantom w celu realizacji obowiązku zapewnienia im bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym;
 • Zastępuje komendantów miejskich/ powiatowych Policji województwa kujawsko- pomorskiego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w przypadkach określonych w przepisach;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu radcy prawnego
 • wpis na listę radców prawnych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ