Praca: Referent ds. dróg (nr 5009)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Referent ds. dróg (nr 5009)
Miejsce pracy: Dobrcz
Numer: StPr/21/5009
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:a) realizacja inwestycji drogowych;b) bieżące remonty dróg;c) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem zarządu nad drogami gminnymi;d) koordynowanie i obsługa zadań wynikających ze współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;e) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy;f) współpraca z PKP w sprawach przeglądów bezpieczeństwa przejazdów kolejowych;g) realizowanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego;h) realizowanie zadań Gminy z zakresu publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego;i) współpraca z Sołtysami w zakresie realizacji inwestycji, modernizacji i remontów w Sołectwie;j) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.Warunki pracy na stanowisku:a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy planowana od dnia 01 grudnia 2021 r.;b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;c) wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia biurowe w zakresie niezbędnym do wykonania zadań na stanowisku;d) fizyczne warunki pracy, uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: praca administracyjno-biurową oraz w terenie;e) Inne: wynagrodzenie ustalone indywidualnie w zależności od doświadczenia i kwalifikacji wybranego kandydata, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrczu (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) nie wynosił 6%.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:a) w zakresie wykształcenia:- wykształcenie wyższe;b) biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;c) kandydat powinien mieć także:- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.2) Wymagania dodatkowe:a) wykształcenie wyższe preferowany kierunek : techniczny;b) znajomość ustaw: Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o transporcie drogowym, Prawo energetyczne, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego i inne wymagane na stanowisku pracy;c) rzetelność;d) dyspozycyjność;e) umiejętność radzenia sobie ze stresem;f) umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;g) posiadanie prawa jazdy kat. B;h) znajomość topografii Gminy Dobrcz.

Miejsce pracy:

Dobrcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

  • Sprzedawca

  • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Jabłonowo Pomorskie Dodane: wczoraj
    • Obsługa klienta, sprzedaż towaru, obsługa kasy fiskalnej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagane wykształcenie min. zasadnicze...

  • Zobacz więcej
  • Sprzedawca

  • Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Rypin Dodane: wczoraj
    • Układanie towaru, obsługa klienta, zamawianie towaru, sprawdzanie terminu przydatności do spożycia. Wymagania konieczne: Zawód: Sprzedawca* Wykształcenie: podstawowe, brak...

  • Zobacz więcej