Praca: Referent / Specjalista w Dziale Organizacji CM


 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko:

referent/specjalista

w Dziale Organizacji CM

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

ZADANIA

 • sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych,
 • prowadzenie i archiwizacja zbioru i rejestru wewnętrznych aktów normatywnych
 • oraz dokumentacji biurowej (w formie tradycyjnej i elektronicznej),
 • realizacja bieżącego obiegu dokumentacji,
 • realizacja efektywnej komunikacji w organizacji.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe, preferowane administracja / prawo / zarządzanie,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office,
 • umiejętność analizy stanów faktycznych będących przedmiotem regulacji normatywnych,
 • biegłość językowa w formułowaniu przepisów prawnych oraz redagowaniu dokumentów,
 • praktyczna znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • pozytywne nastawienie w pracy (can-do attitude) i relacjach interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowym Uniwersytecie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • bogaty pakiet socjalny.

Pisemne oferty na stanowisko „referent/specjalista” w Dziale Organizacji CMnależy przesyłać za pomocą przycisku aplikacyjnego w terminie do 17.02.2023 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 ¹ Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu:

a) umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

b) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania,

4) przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta/specjalisty w Dziale Organizacji CM.

 

________________________
(data i podpis)

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Pracownik Administracyjny z j. francuskim

 • Coloplast Business Centre Sp z o.o. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Dodane: dzisiaj
  • Do Twoich obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Wprowadzanie danych do systemów Organizacja i przechowywanie danych klientów Weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji...

 • Zobacz więcej
 • Referent w Wydziale Obsługi Dokumentacji

 • Bank Pocztowy S.A. Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: dzisiaj
  • Twój zakres obowiązków przyjmowanie i obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z Banku, otwieranie, rejestrowanie i dystrybucja korespondencji do poszczególnych komórek...

 • Zobacz więcej
 • Pracownik administracyjny

 • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Waganiec Dodane: wczoraj
  • Praca biurowa, praca przy komputerze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

 • Zobacz więcej