Praca: Referent


Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mogilno
Ogłoszenie o naborze Nr 133298

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym poniżej dobowego czasu pracy tj. poniżej 4 godzin, praca w systemie jednozmianowym (07.30 - 15.30), nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy nie znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi dziennik korespondencyjny, podawczy, książki doręczeń przesyłek miejscowych, dziennik przepisów oraz ewidencję rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Ewidencjonuje dokumentację wpływającą i wychodzącą z komendy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Rejestruje, po stosownej dekretacji, dokumenty i przesyłki oraz przekazuje je na poszczególne komórki organizacyjne,
 • Przygotowuje dokumenty służbowe do wysyłki,
 • Przekazuje do składnicy archiwalnej dokumentację w sprawach ostatecznie załatwionych,
 • Pełni funkcję koordynatora programu Poczty Polskiej S.A. "Elektroniczny Nadawca".

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanego przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z 2023. poz. 1195, 1598)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-02-26
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu przystosowany architektonicznie do...

 • Zobacz więcej
 • Referent księgowości

 • Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Nowe Dodane: 2024-02-25
  • szkolenie BHP i P/POŻ; zapoznanie z zakładowym planem kont oraz programem finansowym; drukowanie dokumentów: PZ, faktur, raportów; księgowanie faktur i innych dokumentów...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2024-02-25
  • Warunki pracy Do zakresu działania pracownika na stanowisku referenta ds. organizacji należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu w tym dbanie o profesjonalny...

 • Zobacz więcej