Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 136732

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/iDi9/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego?

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach celnych w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania pozwolenia upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), o których mowa w art. 39 UKC, pozwolenia na skorzystanie z uproszczeń o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC, w zakresie wydawania pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego, pozwolenia na zwolnienie z zabezpieczenia lub pozwolenia na zabezpieczenie generalne w obniżonej wysokości o których mowa w art. 95 UKC
 • Realizuje czynności audytowe na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń oraz w zakresie ponownej oceny podmiotów posiadających pozwolenia
 • Wykonuje czynności audytowe związane z monitoringiem podmiotów posiadających pozwolenia upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), pozwolenia na skorzystanie z uproszczeń, pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego
 • Prowadzi procedury konsultacyjne i wymiany informacji w trakcie czynności audytowych o wydanie pozwolenia upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
 • Prowadzi postępowania w sprawach wyznaczania albo uznawania miejsc do przedstawiania towarów organom celnym, w tym czasowego składowania
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz pism procesowych w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną
 • Prowadzi ewidencje wydanych pozwoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa celnego oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2024-05-17
  • Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powatu Inowrocławskiego -reprezentacja...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-05-17
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją....

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-05-13
  • obsługa sekretariatuobsługa interesantówobsługa urządzeń biurowych ( skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka)sporządzanie i przygotowanie dokumentacjirejestracja...

 • Zobacz więcej