Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nakło nad Notecią
Ogłoszenie o naborze Nr 136722

Warunki pracy

WARUNKI PRACY:


Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 6106,10 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,323
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 6:00 a 9:00,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych w ramach kart MultiSport oferowanych dla pracownika i członków jego rodziny,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób
  z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:


  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nakle-nad-notecia/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/A0Ab/content/informacja-o-dostepnosci-architektonicznej-14?Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających, tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji
 • Wykonuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, zadania w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz obsługuje systemy wymiany informacji podatkowych (VIES/WAIPB) i analizuje zawarte w nich informacje
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty, przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych
 • Obsługuje i analizuje informacje podsumowujące VAT-UE
 • Udziela podatnikom informacji telefonicznie i bezpośrednio o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym regulujących zagadnienia handlu wewnątrzwspólnotowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent ekonomiczny

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Paterek Dodane: 2024-05-20
  • obsługa programów finansów, prowadzenie rejestrów VAT, obieg dokumentów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, ekonomiczne Uprawnienia: obsługa komputera...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2024-05-17
  • Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powatu Inowrocławskiego -reprezentacja...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-05-17
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją....

 • Zobacz więcej