Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 69051

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•zagrożenie korupcją
•budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w I instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu realizacji zabezpieczeń przyszłych zobowiązań podatkowych,
 • badanie cen transakcyjnych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia zaniżenia podstaw opodatkowania,
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenie kontroli celnych stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego w celu prawidłowego stosowania procedur specjalnych oraz zgodnego z prawem stosowania ułatwień,
 • prowadzenie kontroli wypełniania przez instytucje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw gospodarczych,
 • ujawnianie i kontrolowanie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Żnin Dodane: 2020-10-07
  • Warunki pracy•praca administracyjno-biurowa•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie•budynek urzędu bez windy częściowo przystosowany...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-10-06
  • Warunki pracyPracownikom oferujemy:•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,•rozwój umiejętności poprzez współpracę z...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-10-06
  • Warunki pracyPracownikom oferujemy:•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,•rozwój umiejętności poprzez współpracę z...

 • Zobacz więcej