Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 72526

Warunki pracy

- stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
- wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.454,33 zł brutto, przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700,
- dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
- nagrody jubileuszowe,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:15 a 8:00,
- otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
- pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
- możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
- budynek urzędu z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • dokonuje czynności sprawdzające, tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz wzywa podatników do składania wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczastej weryfikacji
 • wykonuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, zadania w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz obsługuje systemy wymiany informacji podatkowych (VIES/WAIPB) i analizuje zawarte w nich informacje
 • bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty, przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku
 • przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych
 • obsługuje i analizuje informacje podsumowujące VAT-UE
 • udziela podatnikom informacji telefonicznie i bezpośrednio o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym regulujących zagadnienia handlu wewnątrzwspólnotowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Kosmetolog

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych Wymagania konieczne: Zawód: Kosmetolog Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne

 • Zobacz więcej
 • Dozorca

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • ochrona osób i mienia na terenie zakładu oraz drobne prace porządkowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: orzeczenie o niepełnosprawności

 • Zobacz więcej
 • Pracownik gospodarczy

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • prace porządkowe, sprzątanie na terenie hali produkcyjnej Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: orzeczenie o niepełnosprawności

 • Zobacz więcej