Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Żnin
Ogłoszenie o naborze Nr 83200

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Pozyskuje i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, informacje o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika oraz analizuje ryzyko zewnętrzne
 • Dokonuje czynności sprawdzających, tj. weryfikuje deklaracje, informacje i zeznania podatkowe pod względem formalnym, rachunkowym i merytoryczny, oraz wzywa podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas tej weryfikacji
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych
 • Bada zasadność zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Analizuje oświadczenia majątkowe
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Koordynuje sprawozdania sporządzane w Urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent prawny

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Stanowisko wymagające odporności na stres. Wyjazdy służbowe. Praca wymagająca dobrej komunikatywności i współpracy...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2021-09-15
  • Warunki pracy praca w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy praca w wymiarze 8 godzin dziennie nie występują uciążliwe/szkodliwe warunki...

 • Zobacz więcej
 • Podreferendarz

 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-08
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Zagrożenie naciskami grup przestępczych, · Zagrożenie korupcją, · Permanentna...

 • Zobacz więcej