Praca: Referent


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tuchola
Ogłoszenie o naborze Nr 84977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: • praca biurowa przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymuszona pozycja ciała, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,

 • praca wymagająca dobrej komunikatywności i organizacji pracy,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, z oświetleniem naturalnym i sztucznym,

 • bariery architektoniczne: budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, wind, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio przystosowanych toalet),  praca na II piętrze.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę techniczno-biurową sekretariatu komendanta powiatowego psp
 • Prowadzi sprawy z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentów niejawnych
 • Realizuje zadania z zakresu planowania i sprawozdawczości komendy powiatowej psp
 • Zapewnia prawidłowy obieg dokumentacji i nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej psp
 • Obsługuje środki komunikacji elektronicznej i łączności
 • Współorganizuje uroczystości, okolicznościowe apele i zawody sportowo-pożarnicze
 • Przygotowuje pisma, informacje, sprawozdania i analizy
 • Przyjmuje skargi i wnioski
 • Organizuje system kontroli wewnętrznej i zarządczej w komendzie powiatowej psp
 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem archiwum komendy powiatowej psp
 • Zastępuje w ograniczonym zakresie osobę na stanowisku pracy ds. kadrowych i ds. finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa administracyjnego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa pracy
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie środkowiska Windows oraz pakietów biurowych MS-Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów komputerowych Ft-Kadry, Ft-Płace
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • Znajomość języków obcych na poziomie A2
 • Znajomość pragmatyki służbowej
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-13
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu bez windy częściowo przystosowany...

 • Zobacz więcej
 • Starszy referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-11
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie...

 • Zobacz więcej
 • Starszy referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Tuchola Dodane: 2021-10-08
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie...

 • Zobacz więcej