Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85877

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu bez windy częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • organizuje obieg dokumentów i informacji w Urzędzie zapewniających prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, archiwizacji dokumentów
 • prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz jego Zastępcy/Zastępców
 • odbiera, segreguje, bieżąco rejestruje w systemach informatycznych (Biblioteka Akt, SZD) wpływającą do urzędu dokumentację i przekazuje ją do właściwych komórek organizacyjnych oraz przygotowuje do wysyłki, ewidencjonuje i wysyła korespondencję wychodzącą z urzędu
 • prowadzi sprawy związane z udzieleniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego i sprawy dotyczące wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej skarg na pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wniosków i petycji
 • koordynuje udzielanie informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów dotyczących organizacji urzędów skarbowych, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o zasobach archiwalnych, ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Podstawowa znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Radziejów Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do...

 • Zobacz więcej
 • Starszy referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-26
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2021-10-21
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do...

 • Zobacz więcej