Praca: Referent


Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mogilno
Ogłoszenie o naborze Nr 114462

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym poniżej dobowego czasu pracy tj. poniżej 4 godzin, praca w systemie jednozmianowym (07.30 - 15.30), nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy nie znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi dziennik korespondencyjny, podawczy, książki doręczeń przesyłek miejscowych, dziennik przepisów oraz ewidencję rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Ewidencjonuje dokumentację wpływającą i wychodzącą z komendy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Rejestruje, po stosownej dekretacji, dokumenty i przesyłki oraz przekazuje je na poszczególne komórki organizacyjne,
 • Przygotowuje dokumenty służbowe do wysyłki,
 • Przekazuje do składnicy archiwalnej dokumentację w sprawach ostatecznie załatwionych,
 • Pełni funkcję koordynatora programu Poczty Polskiej S.A. "Elektroniczny Nadawca".

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanego przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ