Praca: Referent


Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116467

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem


- obsługa klientów zewnętrznych


- praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz ul. Dworcowa 65


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

  • Prowadzi sprawy remontowo-budowlane, administracyjno-gospodarcze, ochrony mienia i ludzi, p.poż., zaopatrzenia i inwentaryzacji.
  • Przygotowuje postępowania przetargowe w zakresie administrowanych obiektów oraz gospodarki materiałowej Archiwum.
  • Wykonuje czynności w zakresie obsługi kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
  • Prowadzi archiwum zakładowe.
  • Wspiera pozostałe prace Działu administracyjno-gospodarczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
  • Znajomości przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy Prawo budowlane wraz z ich aktami wykonawczymi.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • ukończony kurs kancelaryjno - archiwalny lub inny z zakresu biurowości
APLIKUJ TERAZ