Praca: Samodzielny referent


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 83678

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.809,93 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,875

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")

 • nagrody jubileuszowe

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:15 a 8:00

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Odbiera, segreguje i bieżąco rejestruje w systemach informatycznych (Biblioteka Akt, SZD) wpływającą do urzędu dokumentację oraz przekazuje ją do właściwych komórek organizacyjnych
 • Przygotowuje do wysyłki, ewidencjonuje i wysyła korespondencję wychodzącą z urzędu
 • Koryguje wpisy do ewidencji korespondencji po uprzedniej zmianie dekretacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów dotyczących organizacji urzędu skarbowego
 • Podstawowa znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Referendarz

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-09-23
  • Warunki pracy ·Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - praca w terenie w...

 • Zobacz więcej
 • Starszy referent

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2021-09-22
  • Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, przy kmputerze powyżej 4 godzin...

 • Zobacz więcej
 • Referent

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Świecie Dodane: 2021-09-21
  • Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa · praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie · budynek urzędu bez windy...

 • Zobacz więcej