Praca: Samodzielny referent(nr 3720)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Samodzielny referent(nr 3720)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/20/3720
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań na stanowisku samodzielnego referenta:1. rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej wg wyboru akt,2. rozliczanie miesięczne zużycia znaczków pocztowych,3. składanie zapotrzebowania na świadectwa szkolne i inne druki oświatowe,4. sporządzanie aktualnego wykazu oddziałów uczniów i wychowanków w każdym roku szkolnym,5. prowadzenie księgi ewidencyjnej uczniów i wychowanków (wpisywanie przybyłych i odnotowywanie odchodzących),6. wydawanie nowych legitymacji szkolnych i na przejazdy dla opiekunów wg rejestru oraz w razie potrzeby ich duplikatów,7. korespondencja dotycząca pobytu uczniów i wychowanków w Ośrodku (korespondencja z rodzicami, placówkami oświatowymi, itp.),8. wystawianie odpowiednich zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego,9. powadzenie spraw meldunkowych wychowanków na odpowiednich drukach i w księdze,10. sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, a także sprawozdania SIO oraz wprowadzanie niezbędnych informacji do systemu HERMES.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:1. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,2. pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,3. do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,4. w budynku na parterze są toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) oraz minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku administracyjnym lub innym biurowym,5. biegła znajomość obsługi komputera, pakietów i urządzeń biurowych.Wymagania dodatkowe:1. umiejętność pracy w zespole,2. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych,3. komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

  • Blacharz-dekarz

  • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski Dodane: wczoraj
    • BLACHARZ-DEKARZ Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Miejsce wykonywania pracy: TEREN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO.

  • Zobacz więcej
  • Samodzielny referent

  • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grupa Dodane: wczoraj
    • zgodny ze stanowiskiem, zaopatrywanie w sprzęt służby zdrowia, opracowanie planu rzeczowo- finansowego służby zdrowia, udział w prowadzeniu nadzoru sanitarnego oraz higienicznego...

  • Zobacz więcej