Praca: Specjalista ds. Produkcji


 
Specjalista ds. Produkcji
Piechcin
Czym będziesz się zajmować?
 • Współpraca z Kierownikiem Produkcji w zakresie całokształtu spraw związanych z procesem produkcji
 • Współpraca z Kierownikiem Zmiany oraz Działem Personalnym sprawach dotyczących personelu Wydziału
 • Współpraca z Wydziałem Ekspedycji i Logistyki Wewnętrznej w koordynowaniu dostaw surowców, paliw i dodatków do produkcji
 • Współpraca z Działem Zakupów w zakresie wystawiania zapotrzebowań na dostawy materiałów masowych
 • Współpraca ze służbami Utrzymania Ruchu w zakresie planowania remontu urządzeń produkcyjnych
 • Czynny udział w procesie planowania produkcji, zużycia energii elektrycznej oraz optymalizacji procesu produkcyjnego
 • Rozliczanie produkcji klinkieru i cementu w systemie TIS i SAP
 • Bieżąca kontrola raportów i procesów
 • Wprowadzanie danych techniczno-procesowych do arkuszy kalkulacyjnych usprawniających rozliczenia/kontrolę procesu produkcji klinkieru i cementu
Co zyskasz?
 • pakiet Medicover, karta sportowa
 • fundusz pracowniczy
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • umowę o pracę
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Jeśli masz:
 • Wykształcenie wyższe 
 • Obsługa programów komputerowych, dobra znajomość procesu technologicznego produkcji klinkieru i cementu
 • J. angielski na poziomie komunikatywnym - mile widziane
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność: pracy w zespole, komunikatywność, podejmowanie decyzji, samodzielność, 
 • Umiejętności lidera takie jak: organizacja i planowanie, orientacja na rezultaty, orientacja na klienta
Administratorem Państwa danych osobowych jest Holcim Polska z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ