Praca: Specjalista w wydziale infrastruktury (nr 0086)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Specjalista w wydziale infrastruktury (nr 0086)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/0086
OBOWIĄZKI:
Zakres głównych obowiązków w szczególności:- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami;- znajomość dokumentacji projektowej ora systematyczne i bezzwłoczne wnoszenie pisemnie ewentualnych uwag za pośrednictwem przełożonego w wyznaczonym terminie;- sprawowanie nadzoru nad użytkownikami w zakresie wykorzystania infrastruktury lotniskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, rozporządzeniem MON (Normami Obronnymi), obowiązującymi w lotnictwie państwowym przepisami Prawa Lotniczego. W uzgodnieniu z Zarządzającymi Lotniskami (dowódcy baz i dywizjonów lotniczych) wnioskowanie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie implementowania w Siłach Zbrojnych RP niezbędnych przepisów ICAO (załącznik14) i STANGÓW (NATO);- uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycji i Remontów, posiedzeniach KOPI oraz naradach związanych z realizowanymi zadaniami i przedstawiania opinii oraz wniosków w zakresie poruszanej tematyki we wskazanym terminie;- weryfikacja dokumentacji w celu zaewidencjonowania w ODBW;- udział w naradach technicznych, naradach i konferencjach organizowanych przez biura projektowe oraz organizowanych przez kompetentne instytucje wojskowe;- uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Szefa Zarządu i przełożonych wyższego szczebla;- przekazywanie zgodnie z zawartą umową terenu budowy;- udział w odbiorach częściowych, końcowych, przeglądów gwarancyjnych oraz udział w ramach komisji odbiorowych w przekazywaniu obiektów do użytkowania;- sprawdzanie na bieżąco ewidencji rozliczeniowej zadań i niezwłocznie przekazywanie informacji w celu jej uzupełnienia;- wnioskowanie o ustanowienie stref ochronnych nowo wybudowanych budowli lotniskowych;- bieżąca współpraca z służbą lotniskową, baz i dywizjonów lotniczych na lotniskach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności Zarządu;- monitorowanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania infrastruktury lotniskowej (na postawie zestawień wykonanych przez WOG) i określanie kierunków działań w zakresie właściwego technicznego utrzymania obiektów z infrastrukturą lotniskową (dyspozycje i zalecenia oraz rekomendacje Zarządcy kompleksu po przeglądach okresowych pięcioletnich);- wnioskowanie o aktualizację ewidencji budowli i instalacji lotniskowych ( z wyłączeniem budynków kubaturowych) i urządzeń infrastruktury lotniskowej do Pionu Głównego Księgowego w ramach podziału kompetencyjnego;- sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych zadań inwestycyjnych.RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY/NIEOKREŚLONY
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: - wykształcenie wyższe, - staż pracy - 3 lata (udokumentowany co najmniej 3 letnią praktyką zawodową w obszarze budownictwa);- uprawnienia z zakresu budownictwa drogowego lub konstrukcyjno-budowlanych;- dyspozycyjność w zakresie realizacji zadań służbowych w terenie woj. kujawsko-pomorskiego i woj. Łódzkiego;- umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań;- umiejętność stosowania prawa w praktyce;- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office;- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów;- efektywna komunikacja;- prawo jazdy kat. B;- odporność ma stres, dokładność, terminowość.Wymagania preferowane: - wykształcenie - wyższe kierunek budowa lotnisk (wiedza z zakresu infrastruktury lotniskowej);- znajomość ustaw: Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do ustawy;- potwierdzony udział w odbiorach częściowych, końcowych, przeglądów gwarancyjnych;- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

 • Rzeźnik

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Nakło nad Notecią Dodane: 2021-01-23
  • Rozbiór głów wp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne Wymagania inne: Wymagane doświadczenie zawodowe.

 • Zobacz więcej
 • Mechanik

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Ślesin Dodane: 2021-01-23
  • wykonywanie napraw przy ciągnikach siodłowych, naczepach; Prowadzenie dokumentacji warsztatowej zgodnie z wytycznymi;, analiza i planowanie zapasów magazynowych Wymagania konieczne:...

 • Zobacz więcej
 • Ślusarz

 • Młodzieżowe Centrum Kariery Inowrocław Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław Dodane: 2021-01-23
  • obsługa elektronarzędzi, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów

 • Zobacz więcej