Praca: Specjalista


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 127029

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;


- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;


- pomieszczenia biurowe znajduja się na dwóch kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy);


- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo;


- praca w biurze; 


- premanentna obsługa klientów;


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


 


 


 


 


 


 

Zakres zadań

 • udziela porad i konsultacji prawnych w celu wyjaśniania wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa w sprawach prowadzonych przez WUOZ,
 • sporządza opinie prawne, projekty umów i wewnętrzne akty prawne,
 • przeprowadza kontrole MKZ w zakresie prawidłowości stosowania prawa oraz reprezentuje WUOZ przed sądami i urzędami w sprawach cywilnych i karnych,
 • doradza i informuje administratora, podmiot przetwarzający i pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych
 • szkoli pracowników uczestniczących w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz przeprowadza audyty,
 • prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
 • prowadzi dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, rejestrów zarządzeń K-P WKZ, upoważnień,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie - kierunek prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w dziale prawnym lub ochrony danych osobowych
 • znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie WUOZ,
 • znajomość przepisów kpa,
 • znajomość ustawy Kodeks pracy,
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych,
 • sprawna obsługa pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomość problematyki konserwatorskiej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-09-20
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej