Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Brodnica
Ogłoszenie o naborze Nr 127086

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się na I piętrze z częstym przemieszczaniem się do innych pomieszczeń budynku KPP usytuowanych w podpiwniczeniu, na parterze, I i II piętrze. Praca związana z bieżącym wdrażaniem sprzętu informatycznego oraz wykonywaniem okresowych oraz doraźnych przeglądów, konserwacji i napraw. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich z administratorami lokalnymi, służbami dyżurnymi i użytkownikami sprzętu informatycznego w KWP/KPP/PP, a także z pracownikami firm serwisujących sprzęt komputerowy w celu lokalizacji i usuwania awarii Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego. W budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, umiejscowiona również na parterze. W pozostałych strefach budynku, brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Zakres zadań

 • organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki w Komendzie
 • utrzymanie i obsługa sieci teleinformatycznych w Komendzie
 • organizowanie łączności w czasie współdziałania z innymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami pozapolicyjnymi
 • dokonywanie napraw, zabiegów konserwacyjnych i okresowych przeglądów parametrów technicznych sprzętu łączności i informatyki, będących na wyposażeniu Komendy - w miarę możliwości technicznych
 • administrowanie systemami informatycznymi eksploatowanymi w jednostce organizacyjnej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość zagadnień związanych z budową sprzętową i programową: komputerów PC, sprzętu sieciowego oraz projektowaniem i budową sieci teleinformatycznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy specjalista

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-09-11
  • Warunki pracy Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: obsługa sekretariatu, reprezentacja urzędu, możliwość wyjazdów służbowych (szkolenia), wystąpienia...

 • Zobacz więcej
 • Starszy specjalista

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-08-31
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2023-08-31
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Zagrożenie korupcją 2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i...

 • Zobacz więcej