Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 70736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Wysiłek fizyczny np. noszenie sprzętu.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) związane z koniecznością wykonywania prac serwisowych poza godzinami pracy Oddziału GDDKiA.
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • administruje wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale, podległych Rejonach i Biurach Budowy,
 • wyposaża pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, instaluje dodatkowe podzespoły komputerowe,
 • wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA niezbędną wiedzą techniczną dla właściwego ich wykorzystania,
 • wykonuje oraz koordynuje naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników - samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu; nadzoruje, koordynuje, ewidencjonuje i rozlicza pracę zewnętrznych firm serwisowych,
 • instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowania systemowe, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników,
 • zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, danych i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej,
 • uczestniczy w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonuje oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełnieni funkcję administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
 • biegła znajomość na poziomie administratora systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • - praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość przepisów dotyczących: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o podpisie elektronicznym, Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego technicznego z obszaru IT na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Specjalista

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-23
  • Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej....

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-22
  • Warunki pracy Praca w budynku na 2. iętrze bez windy; Praca administracyjno - biurowa przy komputerze. Zakres zadań Przygotowuje dla Szefa WSzW niezbędną dokumentację...

 • Zobacz więcej
 • Starszy specjalista

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-20
  • Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i...

 • Zobacz więcej