Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 77346

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


2.    Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, wstępnie rozpatruje poprawnoścć projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji,
 • dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim), bierze udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • współuczestniczy w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • bierze udział w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpraca przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz analizuje stan organizacji ruchu,
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych,
 • współuczestniczy w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem,
 • wstępnie rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Specjalista

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-05-13
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, 2. Permanentna obsługa klientów...

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-05-11
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i...

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-05-11
  • Warunki pracy Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych....

 • Zobacz więcej