Praca: Specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85464

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-          praca przy komputerze


-          prowadzenie pojazdów służbowych oraz łodzi


-          praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa


-          wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich


-        w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Pobiera próbki środowiskowe min: wód ( rzeki, jeziora, wody podziemne) ścieków, osadów ściekowych, gleby i odpadów oraz wykonuje pomiary terenowe: temperatury, pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, przezroczystości, warunków meteorologicznych.
 • Wykonuje prace pomiarowe zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, rejestruje próbki w Lims-e
 • Obsługuje i sprawdza sprzęt do pobierania próbek i pomiarów terenowych zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium
 • Przygotowuje pojemniki i sprzęt do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium, utrwala próbki do analizy.
 • Przestrzega zasad i doskonali system zarządzania dotyczący jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą.
 • Uczestniczy w walidacji metod badawczych, badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach związanych z metodami badań.
 • Prowadzi pojazdy służbowe i zapewnia ich prawidłową eksploatację, prowadzi dokumentację w zakresie eksploatacji pojazdów służbowych, przestrzega terminowego wykonywania przeglądów technicznych pojazdów służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze,
 • Ogólna wiedza z zakresu chemii i technik pomiarowych
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień stermotorzysty lub sternika motorowodnego,
 • szkolenie z metod pobierania próbek, pomiarów wykonywanych w terenie, systemu zarządzania wg PN-EN ISO/ICE 17025,
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/ICE 17025,
 • umiejętność pływania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy specjalista

 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca w terenie, · Zagrożenie korupcją, · Częste reprezentowanie urzędu na...

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań; - reprezentacja urzędu, - wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym...

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem...

 • Zobacz więcej