Praca: Specjalista


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Świecie
Ogłoszenie o naborze Nr 112440

Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 w siedzibie inspektoratu;


bezpośrednia, elektroniczna i telefoniczna obsługa klienta;


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych;


wyjazdy służbowe (szkolenia);


praca w budynku 1- piętrowym bez windy (konieczność poruszania się między piętrami);

Zakres zadań

  • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników, spraw związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz nawiązaniem trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • organizacja i nadzorowanie pracy przy inwentaryzacji
  • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z BHP
  • umiejętnośc pracy w programie płatnik, enova i handel

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze kadr, zamówień publicznych lub na stanowisku o podobnym zakresie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość m.in. ustawy o służbie cywilnej, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ