Praca: Specjalistawydział koordynacji i kontroli(nr 4517)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Specjalistawydział koordynacji i kontroli(nr 4517)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/4517
OBOWIĄZKI:
Zakres obowiązków:1. analizowanie wyników kontroli i wypracowywanie wniosków do podjęcia działań naprawczych wymagających zaangażowania Inspektoratu;2. przygotowywanie propozycji zadań dla komórek wewnętrznych Inspektoratu oraz kontrolowanych jednostek wojskowych w celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości;3. bieżąca znajomość stanu ilościowego oraz zakresu kontroli prowadzonych przez upoważnione organa (zewnętrzne i Inspektoratu) w jednostkach wojskowych Inspektoratu;4. sporządzanie planów kontroli Inspektoratu, a także udział w koordynacji całokształtu przedsięwzięć wynikających z ich realizacji;5. dokonywanie oceny i proponowanie ewentualnych zmian w Programach kontroli, przedstawianych do podpisu Szefowi Wydziału przez przewodniczących zespołów kontrolerów (kontrolerów);6. sporządzanie informacji pokontrolnych oraz monitorowanie meldunków o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych;7. nadzorowanie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia kontroli przez zespoły kontrolerów (kontrolerów);8. prowadzenie ewidencji wydanych imiennych upoważnień do kontroli, realizowanych przez Inspektorat, we wszystkich obszarach działalności;9. sporządzanie i przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do archiwizacji oraz prowadzenie korespondencji wynikającej z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;10. współuczestniczenie w:a) opracowywaniu projektów dokumentów normujących problematykę działalności kontrolnej w Inspektoracie,b) sprawowaniu nadzoru nad terminowym wykonaniem przez osoby funkcyjne i komórki wewnętrzne Inspektoratu dekretacji Szefa Inspektoratu naniesionych na dokumentach dotyczących kontroli,c) wyznaczaniu składu personalnego kontroli prowadzonych przez Inspektorat,d) weryfikowaniu poprawności sporządzenia projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli, przed przedstawieniem do podpisu Szefowi Inspektoratu,e) czynnościach kontrolnych prowadzonych przez zespoły kontrolerów,f) przygotowywaniu dokumentacji i organizacji kontroli w trybie zwykłym i uproszczonym, prowadzonych przez Szefa Inspektoratu i upoważnionych przez niego dowódców (szefów, komendantów),g) bieżącej aktualizacji danych w zakresie kontroli prowadzonych w jednostkach i instytucjach Inspektoratu.Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).Zatrudnienie: listopad 2021 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe Wymagania dodatkowe:1. Doświadczenie zawodowe: preferowane: zajmowanie stanowisk służbowych/pracy w komórkach kontrolnych lub uczestniczenie (jako członek zespołów kontrolerów) w kontrolach realizowanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.2. Znajomość przepisów regulujących problematykę działalności kontrolnej (również w resorcie obrony narodowej), w tym m.in.:1) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224);2) Decyzja Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 237);3) Decyzja Nr 425/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Programu oceny jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarach pokojowego funkcjonowania oraz przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem (nie publikowana);4) Decyzja Nr 424/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Programu oceny działalności gospodarczo-finansowej jednostek (komórek) organizacyjnych w resorcie obrony narodowej (nie publikowana).3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint);4. Preferowane doświadczenia zawodowe w zakresie zamówień publicznych, w tym również wykształcenie we wskazanym obszarze.5. Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego formułowania wniosków; 6. Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów;7. Umiejętność przekazywania wiedzy, prowadzenia publicznych wystąpień;8. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 534 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty

 • Operator szydełkarki

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • obsługa maszyny do produkcji sznurka ( maszyna zaplatająco szydełkująca)+ obsługa techniczna maszyny Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: chęci do...

 • Zobacz więcej
 • Pomocnik mechanika

 • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • Pomoc przy serwisie opon oraz prace pomocnicze w zakresie mechaniki samochodowej. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: mile widziane wykształcenie...

 • Zobacz więcej
 • Magazynier

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Rypin Dodane: wczoraj
  • Przyjmowanie towaru do magazynu, układanie i wydawanie towaru.Zmianowość: II zmiany (03.00 - 11.00; 11.00 - 19.00) Wymagania konieczne: Zawód: Magazynier Wykształcenie: zasadnicze...

 • Zobacz więcej