Praca: Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84584

Warunki pracy

praca na I piętrze - brak wind - praca biurowa- narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop - praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.

Zakres zadań

 •  sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadza inspekcje statków, kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikuje ustaloną głębokość tranzytową na szlakach żeglownych, kontroluje oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadza postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontroluje dokumenty przewozowe i zgodność przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 • prowadzi rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawaje dokumenty rejestracyjne , wydaje oraz cofa dokumenty bezpieczeństwa statku
 • dokonuje weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 • prowadzi sprawy administracyjne, opiniuje pozwolenia wodno-prawne oraz sprawy związane z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • wydaje zezwolenia na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski oficera żeglugi śródlądowej
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • patent żeglarski stermotorzysty
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
APLIKUJ TERAZ