Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radziejów
Ogłoszenie o naborze Nr 112899

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku 07:30-15:30.


Praca w siedzibie Inspektoratu, praca przy komputerze, praca w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • wykonuje czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzoruje wykonywanie czynności przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii,
 • opracowuje plany badań rozpoznawczych zwierząt w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontroluje prowadzenie badań zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • przeprowadza badania zwierząt przeznaczonych do wywozu lub handlu i wystawia świadectwa zdrowia,
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne,
 • prowadzi postępowania w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
 • prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz kontroluje spełnianie wymagań weterynaryjnych przez w/w podmioty,
 • sporządza i aktualizuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonuje czynności w zakresie obsługi gospodarstw w przypadku zagrożenia wystąpienia i wystąpienia ASF i HPAI,
 • kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt,
 • przygotowuje decyzje administracyjne, prowadzi postępowania egzekucyjne w drodze postępowania administracyjnego,
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków o ukaranie do organów ścigania,
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, tytuł lekarza weterynarii . Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną.
 • prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejetność biegłej obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ