Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radziejów
Ogłoszenie o naborze Nr 112898

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku 07:30-15:30.


Praca w siedzibie Inspektoratu, praca przy komputerze, praca w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy słuzbowe.

Zakres zadań

 • •Kontrola podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotów produkujących
 • •Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, działalnością RHD.
 • •Nadzór nad terenowymi punktami badania mięsa na obecność włośni
 • •Kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt.
 • •Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.
 • •Pobieranie próbek żywności do celów urzędowo przewidzianych badań.
 • •Prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych w żywności i paszach.
 • •Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.
 • •Przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego.
 • •Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków o ukaranie do organów ścigania.
 • •Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne, tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • umiejetność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ