Praca: Starszy inspektor wojewódzki


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 114089

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja), w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, uczestniczy w oględzinach, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień, a także reprezentuje organ przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na wydane orzeczenia, celem rozpatrzenia odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń
 • rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa
 • uczestniczy w kontrolach organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie prowadzenia operatu ewidencyjnego oraz zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w celu utrzymania w stanie aktualności operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych
 • inicjuje prace dotyczące scalenia i wymiany gruntów oraz prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem wyższego stopnia jest Wojewoda, w tym dokonuje oceny materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach scalenia i wymiany gruntów, celem rozpatrzenia odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń
 • współuczestniczy w kontrolach działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych
 • uczestniczy w realizacji zadań dotyczących Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu dostarczenia informacji i zapewnienia działania Inspekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią lub w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi: w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; o scalaniu i wymianie gruntów; o gospodarce nieruchomościami; o kontroli w administracji rządowej; o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. TurboEWID, EWMAPA i C-Geo)
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: dzisiaj
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa odbywająca się w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku, w budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz...

 • Zobacz więcej
 • Podinspektor

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Sośno Dodane: wczoraj
  • prace administracyjno-biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2023-01-30
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej