Praca: Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Grudziądz
Ogłoszenie o naborze Nr 125985

Warunki pracy

praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy,

Zakres zadań

 • dokonuje przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bhp
 • na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowa i pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • przedstawia pracodawcy wnioski dotyczące zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków
 • prowadzi rejestr, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradza w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • uczestniczy w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • prowadzi szkolenia wstępne dla nowo wstępujących do służby funkcjonariuszy i nowo zatrudnianych pracowników oraz współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp
 • inicjuje i rozwija na terenie zakładu pracy różne formy popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii
 • weryfikuje skierowania na badania profilaktyczne w zakresie zagrożeń i czynników szkodliwych występujących na poszczególnych stanowiskach służby/pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bhp

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ