Praca: Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Nakło nad Notecią
Ogłoszenie o naborze Nr 132926

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi konserwację i nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu łączności i informatyki w całej Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, w celu utrzymania sieci teleinformatycznej
 • Prowadzi administrację lokalną systemów niejawnych oraz techniczną systemów jawnych, w celu właściwej konfiguracji i instalacji stanowisk komputerowych i nadania odpowiednich uprawnień użytkownikom
 • Prowadzi nadzór nad rejestratorami rozmów telefonicznych i radiowych, w celu prawidłowego ich działania
 • Weryfikuje poprawność sporządzonych wniosków o nadanie uprawnień do systemów centralnych i lokalnych, w celu nadania właściwych uprawnień policjantom i pracownikom komendy
 • Udziela informacji i pomocy użytkownikom jednostki i jednostek podległych w zakresie dostępnych systemów policyjnych i ich zawartości informatycznej, w celu prawidłowego korzystania z systemów policyjnych i urządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń łączności i systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne"
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2024-02-09
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie Urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2024-01-31
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej