Praca: Starszy inspektor


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 71104

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:


- stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,- rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,- wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4.267,12 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2.100,- dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),- nagrody jubileuszowe,- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,- ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,- otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,- pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,- możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,- możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.


 


 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
-budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy remontowe i inwestycyjne dotyczące nieruchomości Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Planuje wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje i remonty oraz dokonuje wstępnej analizy celowości zaciągania zobowiązań finansowych
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego w zakresie przeglądów i konserwacji budynków oraz urządzeń
 • Opracowuje wnioski o pozyskanie środków z sektorowych programów operacyjnych UE
 • Prowadzi sprawy z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych (na obszarze portu lotniczego)
 • Współpracuje z innymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych (na obszarze portu lotniczego)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub co najmniej
6 miesięcy w obszarze zamówień publicznych lub w obszarze zarządzania inwestycjami budowlanymi
 • Uprawnienia budowlane
 • Dobra znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów regulujących zamówienia publiczne
 • Umiejętność opracowywania kosztorysów inwestorskich
 • Umiejętność przygotowywania materiałów przetargowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-11-26
  • Warunki pracy Praca inspektora w oddziale ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest  z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-26
  • Warunki pracy Praca inspektora na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest z sezonowością pracy w rolnictwie.  Przeprowadza się kontrole  w terenie...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-25
  • Warunki pracy Praca zarówno w siedzibie urzędu jak  i w terenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego celem przeprowadzenia kontroli Zagrożenie korupcją...

 • Zobacz więcej