Praca: Starszy inspektor


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 74364

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu z windą i podjazdem, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę prasową i medialną Izby i podległych urzędów oraz realizuje wewnętrzną politykę informacyjną Izby;
 • Koordynuje sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej oraz prowadzi sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • Prowadzi strony internetowe BIP izby i podległych urzędów oraz koordynuje zadania w zakresie komunikacji wewnętrznej, w tym tworzy i aktualizuje strony intranetowe;
 • Prowadzi lub koordynuje organizację akcji edukacyjno-informacyjnych w celu upowszechniania wiedzy o obowiązkach podatkowych i celnych oraz w innych sprawach istotnych dla KAS;
 • Współpracuje z Ministerstwem Finansów, Szefem KAS, izbami administracji skarbowej, KIS, urzędami celno-skarbowymi, urzędami skarbowymi, komórkami organizacyjnymi IAS w Bydgoszczy oraz innymi jednostkami administracji rządowej i instytucjami w sprawach objętych zakresem obszaru komunikacji;
 • Nadzoruje wdrażanie i stosowanie w podległych urzędach procedur i standardów obsługi klienta i wsparcia podatnika oraz monitoruje jakość obsługi klienta i koordynuje prowadzenie przez urzędy badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi, oczekiwań klienta i badań satysfakcji klienta;
 • Koordynuje działania związane ze stosowaniem Ceremoniału Służby Celno-Skarbowej;
 • Monitoruje i analizuje informacje prezentowane w środkach masowego przekazu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 0,5 roku w obszarze public relations lub w obszarze administracji skarbowej
 • Dobra znajomość przepisów o dostępnie do informacji publicznej i prawa prasowego
 • Znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu public relations
 • Umiejętność samodzielnego redagowania tekstów dla mediów (np. komunikatów prasowych) i członków organizacji (np. intranet)
 • Komunikatywność
 • Doświadczenie w pracy z mediami
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności interpersonalne (budowanie długotrwałych, pozytywnych relacji opartych na otwartości i zaufaniu z ludźmi pracującymi na wszystkich szczeblach organizacji)
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie; pomieszczenia biurowe znajdują sie na 3...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2021-02-24
  • Warunki pracy praca biurowa, praca na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na terenie starówki toruńskiej, brak windy w budynku, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-02-19
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), · Zagrożenie naciskami grup przestępczych,...

 • Zobacz więcej