Praca: Starszy inspektor


Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76259

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę sprawy remontowe i inwestycyjne dotyczące nieruchomości Izby;
 • Planuje wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje i remonty oraz dokonuje wstępnej analizy celowości zaciągania zobowiązań finansowych;
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego w zakresie przeglądów i konserwacji budynków oraz urządzeń;
 • Opracowuje wnioski o pozyskanie środków z sektorowych programów operacyjnych UE;
 • Prowadzi sprawy z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych;
 • Współpracuje z innymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 0,5 roku w obszarze zamówień publicznych lub w obszarze zarządzania inwestycjami budowlanymi
 • Uprawnienia budowlane
 • Dobra znajomość prawa budowlanego oraz przepisów regulujących zamówienia publiczne
 • Umiejętność opracowywania kosztorysów inwestorskich
 • Umiejętność przygotowywania materiałów przetargowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Starszy inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, telefon, praca biurowa na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin, praca w systemie...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor

 • Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Golub-Dobrzyń Dodane: wczoraj
  • Warunki pracy -praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym, -praca nie wymagająca wysiłku fizycznego, -budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, -w...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-04-16
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej