Praca: Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Aleksandrów Kujawski
Ogłoszenie o naborze Nr 85606

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę, telefon


- praca biurowa na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin


- praca w systemie jednozmianowym


- oświetlenie miejsca pracy : naturalne i sztuczne


- na tym stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie całości zagadnień dotyczących spraw osobowych pracowników KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • prowadzenie całości zagadnień związanych z realizacją funkcjonowania problematyki szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego pracowników cywilnych KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • prowadzenie całości zagadnień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • na bieżąco wprowadza dane kadrowe do systemu SWOP w celu bieżącej aktualizacji bazy danych na podstawie gromadzonej dokumentacji kadrowej,
 • prowadzi ewidencję urlopową, potwierdza raporty i wnioski o przyznanie urlopu, prowadzi ewidencję urlopową , ewidencję obecności i nieobecności w pracy /służbie pracowników cywilnych i policjantów w celu właściwej realizacji prawa do wypoczynku oraz dostarcza aktualnych informacji w tym zakresie tj. miesięczne zestawienie dot. absencji chorobowej pracowników cywilnych i policjantów dla kwp,
 • prowadzi na bieżąco akta osobowe pracowników i policjantów KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • sporządza komunikaty i wnioski w sprawach osobowych pracowników cywilnych KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • realizuje całość zagadnień w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • prowadzi czynności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w zakresie zleconym przez KWP w Bydgoszczy oraz realizuje czynności związane z naborem na wolne stanowiska cywilne i policyjne w KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • ustala i nalicza prawa do nagród jubileuszowych oraz nalicza wysługę lat okresów pracy pracownikom cywilnym i policjantom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kadrowej
 • przeszkolenie w zakresie problematyki kadrowo-osobowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność obsługi komputera,
 • samodzielność,
 • umiejętności interpersonalne,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji w zakresie spraw kadrowych, kpa,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-20
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-10-15
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

 • Zobacz więcej