Praca: Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 113584

Warunki pracy

Prace związane z instalowaniem, serwisowaniem sprzętu informatycznego. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Realizacja czynności technicznych wymaga użycia siły fizycznej. Współpraca z służbami teleinformatycznymi z jednostek szczebla KMP / KPP w zakresie serwisowania sprzętu i oprogramowania.


Nie występują uciążliwe / szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV kondygnacji. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administruje (instaluje i konfiguruje) sprzętem komputerowym, urządzeniami peryferyjnymi oraz aplikacjami eksploatowanymi w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego
 • wykonuje przeglądy oraz obsługę serwisową (w tym gwarancyjną) sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieciowych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy
 • zakłada i instaluje konta użytkowników w pracy domenowej oraz wspomaga użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów programowo – sprzętowych
 • wspomaga jednostki organizacyjne podległe KWP w Bydgoszczy w zakresie obsługi serwisowej (w tym gwarancyjnej) eksploatowanego sprzętu informatycznego
 • dokonuje odbiorów jakościowo – technicznych nowego sprzętu informatycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu elektronicznym lub teleinformatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w obszarze serwisu informatycznego lub elektronicznego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość budowy i obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, umiejętność diagnozowania ich uszkodzeń
 • umiejętność konfiguracji sieci komputerowych i urządzeń aktywnych
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy oraz pracy zespołowej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  • Inspektor

  • Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Brodnica Dodane: dzisiaj
   • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa odbywająca się w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku, w budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz...

  • Zobacz więcej
  • Podinspektor

  • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Sośno Dodane: wczoraj
   • prace administracyjno-biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

  • Zobacz więcej
  • Inspektor wojewódzki

  • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Grudziądz Dodane: 2023-01-30
   • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

  • Zobacz więcej