Praca: Starszy specjalista


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 87545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie prowadziła postępowania administracyjne z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego
 • będzie przyjmowała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przekazania ich kopii do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • będzie udzielała odstępstwa od przepisów technicznych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę
 • będzie analizowała wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz zgłaszała z projektem budowlanym celem ich rejestracji
 • będzie rejestrowała wnioski o wydanie dzienników budów i rozbiórek lub montażu oraz zgłoszeń z projektem budowlanym celem wydania ich inwestorowi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Ustawy prawo budowlane
 • znajomość przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • odporność na stres, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych
 • znajomość przepisów Ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość przepisów Ustawy prawo wodne
 • znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Specjalista

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-11-17
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca...

 • Zobacz więcej
 • Starszy specjalista

 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-11-10
  • Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży elektrycznej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót...

 • Zobacz więcej
 • Specjalista

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2021-11-07
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Permanentna obsługa klientów zewnętrznych...

 • Zobacz więcej