Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 68944

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca
w terenie,
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:
1)otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
•korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
•Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
•okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2)otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
•dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
•nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
•nagrody jubileuszowe;
3)możesz liczyć na:
•stabilne zatrudnienie,
•pracę w miłej atmosferze,
•ciekawe i zróżnicowane zadania,
•pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
•wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
•awans zawodowy,
•dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4)korzystasz z innych udogodnień:
•dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej
z preferencyjnym oprocentowaniem,
•możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
•możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Zakres zadań

 • udział w bezpłatnym udostępnianiu informacji statystycznych,
 • udział w działaniach edukacyjnych Urzędu, m.in. prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych,
 • realizacja działań w zakresie popularyzacji oraz promocji zasobów i produktów statystyki publicznej,
 • realizacja prac związanych z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, w tym przygotowywanie danych do publikacji zawartych w planie wydawniczym oraz udzielanie wsparcia merytorycznego innym pracownikom w tym zakresie,
 • udział w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, m. in. wspomagając prace redakcyjne i tworzenie grafiki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przygotowanie pedagogiczne,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno – przestrzennych (SPSS ArcGIS)
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań np. Corel Draw,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-01
  • Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie, - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,-...

 • Zobacz więcej
 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-09-23
  • Warunki pracyWarunki pracypraca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki...

 • Zobacz więcej
 • Statystyk

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2020-09-21
  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca administracyjno-biurowa •praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera)...

 • Zobacz więcej