Praca: Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 71055

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca
w terenie,
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat Dyrektora Urzędu,
 • Dokonuje czynności archiwalnych,
 • Przygotowuje upoważnienia, pełnomocnictwa i legitymacje (oraz prowadzi ich rejestr) dla pracowników Urzędu,
 • Realizuje prace podnoszące jakość usług świadczonych przez Urząd,
 • Redaguje krótkie pisma i przygotowuje je do wysłania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • przeszkolenie w zakresie: aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta
 • przeszkolenie w zakresie przygotowywania materiałów do przekazania do archiwum zakładowego oraz instrukcji archiwalnej,
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-15
  • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie, - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, -...

 • Zobacz więcej
 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Włocławek Dodane: 2020-11-15
  • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy - budynek...

 • Zobacz więcej