Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 71138

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy) - pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II i III piętrze, klatka schodowa wąska

Zakres zadań

 • zbiera i opracowuje dane statystyczne,
 • przeprowadza kontrolę zgromadzonych danych i wyjaśnia błędy,
 • zbiera i opracowuje dane statystyczne w celu realizacji rolniczych badań ankietowych,
 • udziela sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-15
  • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie, - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, -...

 • Zobacz więcej
 • Starszy statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-11-12
  • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie,- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,-...

 • Zobacz więcej