Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Włocławek
Ogłoszenie o naborze Nr 72971

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
-         nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-         budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy),
-         pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II i III piętrze, klatka schodowa wąska.

Zakres zadań

 • obsługuje infolinię statystyczną
 • obsługuje kancelarię w Oddziale
 • obsługuje archiwum w Oddziale
 • administruje budynkiem, gospodarką majątkową i odpadami
 • realizuje zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
 • aktualizuje dane w rejestrze REGON

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z obiegiem dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • znajomość przepisów regulujących rejestrację podmiotów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki prowadzenia wywiadów z respondentami
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Statystyk

 • Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2021-01-12
  • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się...

 • Zobacz więcej
 • Statystyk

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Toruń Dodane: 2021-01-10
  • Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca w terenie, - nie występują szkodliwe ani niebezpieczne...

 • Zobacz więcej