Praca: Uzwajacz


Z.U.E Remel powstał 1-go stycznia 1992 roku na bazie Warsztatu Elektrycznego ZCiP Świecie, a obecnie Mondi Świecie S.A. Posiadamy ponad 36-letnie doświadczenie w zakresie remontów maszyn elektrycznych, remontów i wykonawstwa instalacji elektrycznych, naprawy kabli. Od początku naszej działalności prowadzimy warsztaty dla uczniów, którym „stara kadra” przekazuje tajniki wiedzy, o umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu usług. Naturalnie osoby te po skończeniu nauki zastępują pracowników odchodzących na zasłużoną emeryturę. W roku 2002 Z.U.E. "RemEl" rozpoczął wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem opartym na normach PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 14001:2004. Proces ten został uwieńczony uzyskaniem w styczniu 2003r. Certyfikatów: Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Świadczy to o naszym zaangażowaniu w troskę o dobro Klienta, odpowiednią jakość usług oraz o ochronę środowiska naturalnego. Posiadamy odpowiednie zaplecze maszynowe systematycznie uzupełniane nowymi maszynami, co umożliwia nam z pełną odpowiedzialnością prowadzenie działalności usługowej na wysokim poziomie.

Z dniem 30.01.2023 Zakład Usług Elektrycznych REMEL dołączył do grupy kapitałowej Grupa Partner Sp. z o.o.
Uzwajacz
Miejsce pracy: Świecie
Zakres obowiązków:
 • czynności związane z remontem maszyn elektrycznych, w szczególności wymianą uzwojeń, naprawą uszkodzonych elementów uzwojeń, jak również oceną aktualnego stanu maszyny i określeniu zakresu wymaganych czynności naprawczych,
 • prowadzenie prac serwisowych, prowadzenie przeglądów okresowych urządzeń zgodnie z instrukcją i procedurami, usuwanie usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń.
Wymagania:
 • wiedza z zakresu elektrotechniki,
 • uprawnienia energetyczne do 1kV lub 6kV,
 • mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic oraz wózków widłowych,
 • jesteś sumienny w wykonywaniu obowiązków,
 • praca w zespole.
Oferujemy:
 • stałą pracę w stabilnej firmie, która wciąż rozwija się na wielu płaszczyznach,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie szkoleń), motywacyjny system premiowy,
 • stałość i terminowość wypłat wynagrodzeń,
 • możliwość zdobywania nowych uprawnień, a także dostęp do wiedzy eksperckiej,
 • PARTNERską atmosferę pracy,
 • program poleceń pracowniczych (nagrody pieniężne za polecenie do pracy 1,5 tyś zł),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na specjalnych preferencyjnych warunkach.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych ZUE „Remel” sp. z o.o. 86-105 Świecie n.W. ul. Bydgoska 1.

2. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Kandydat ma prawdo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę ZUE „Remel” sp. z o.o. 86-105 Świecie n.W. Ul. Bydgoska 1
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
APLIKUJ TERAZ