Praca: Wychowawca r66/1023-465/21


Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Wychowawca r66/1023-465/21
Miejsce pracy: Włocławek
Numer: StPr/21/1026
OBOWIĄZKI:
- organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej;- bieżąca analiza pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;- - bieżące monitorowanie występowania wykruszalności uczestników i podejmowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych;- podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań;- kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych;- utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży;-monitorowanie losów absolwentów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia); doświadczenie 2 lata; posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Włocławek


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we WłocławkuZobacz podobne oferty