Praca: Z-ca kierownika ds. administracyjno-gospodarczych w centrum utrzymania i rozwoju obiektów pbś(nr 5419)


Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Z-ca kierownika ds. administracyjno-gospodarczych w centrum utrzymania i rozwoju obiektów pbś(nr 5419)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/5419
OBOWIĄZKI:
Zakres obowiązków na stanowisku:1. Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, współpraca w nadzorze i koordynacji nad pracownikami administracji i obsługi2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem uczelni3. Przygotowywanie postępowań zamówień publicznych na zlecenie usług, zakupów, dostawy itp. Przestrzeganie zapisów ustawy zamówień publicznych w szczególności usługi:o ochrony obiektówo przeglądów kominiarskich wentylacji grawitacyjnej obiektówo przeglądów instalacji gazowejo oczyszczania neutralizatorów i separatorów zanieczyszczeń na obiektach PBŚ o ubezpieczenia mienia PBŚ 4. Przygotowywanie rozliczenia kosztów deklaracji na wywóz odpadów komunalnych 5. Przygotowywanie rozliczenia kosztów mediów na poszczególne lokalizacje obiektów 6. Nadzorowanie ubezpieczeń majątku PBŚ, środków trwałych budynków, środków ruchomych pojazdów, wyposażenia itp. 7. Przygotowanie raportów na bieżące potrzeby 8. Współpraca w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych z administratorami obiektów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera
Uprawnienia: Umiejętność obsługi urządzeń biurowych


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: prawo jazdy kat.B


Wymagania inne:

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:o wykształcenie wyższe, preferowany kierunek administracja, zarządzanie nieruchomościami lub ukończone studium podyplomowe w wymienionym zakresie,o dobra obsługa komputera i urządzeń biurowycho umiejętność pracy w zespoleo planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracyo dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadańo kreatywność, dyspozycyjnośćo umiejętność pracy pod presją czasuDodatkowe atuty:o wiedza z zamówień publicznycho mobilność prawo jazdy kat. B dysponowanie własnym samochodemo wiedza z zakresu prawa budowlanegoo komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespoleo skrupulatność i terminowośćPożądane predyspozycje:o umiejętność samodzielnego formułowania tekstuo umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemówo umiejętność wyszukiwania i analizowanie informacjio umiejętność ustalania priorytetów

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy