Praca: Starszy inspektor


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 69416

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca z wykorzystaniem komputera pow. 4 godziny dziennie;
- pomieszczenia biurowe znajdują się na 4 kondygnacjach (schody bez podjazdów i bez windy);
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z eksploatacją budynków, samochodów służbowych oraz zaopatrywaniem jednostki w materiały i wyposażenie;
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych jednostki oraz nadzór nad nad ewidencją inwentarzową Delegatur w Bydgoszczy i Włocławku;
 • Ksiegowanie operacji gospodarczych, uzgadnianie kont, przygotowywanie zestawienia obrotów i sald do sprawozdawczości
 • Likwidatura faktur oraz terminowa realizacja zobowiązań WUOZ w Toruniu i Delegatury w Bydgoszczy
 • Prowadzenie kontroli dokumentów ksiegowych pod względem rachunkowym i formalnym jednostki
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu w czasie jego nieobecności w zakresie obsługi klientów oraz ewidencjonowania pism przychodzących i wychodzących z urzędu przy pomocy elektronicznych nośników danych, łącznie z pocztową obsługą korespondencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Klasyfikacji Budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu bankowego NBE
 • znajomość obsługi programu e-Dok
 • znajomość obsługi programu ksiegowego PROGMAN
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • Inspektor

 • Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-09
  • Warunki pracy Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych...

 • Zobacz więcej
 • Starszy inspektor

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy...

 • Zobacz więcej
 • Inspektor wojewódzki

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz Dodane: 2020-10-08
  • Warunki pracy Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z...

 • Zobacz więcej