Praca kujawsko-pomorskie

Koronowo

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Koronowo to miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Koronowo. Gmina znajduje się w niewielkiej odległości od dwóch największych aglomeracji regionu: Bydgoszczy (25 km) i Torunia (60 km). Zajmuje obszar 41 170 ha, przy czym samo miasto Koronowo ma powierzchnię 2 818 ha. Według danych z 31 grudnia 2010 roku miasto liczyło 11029 mieszkańców i było 20-stym największym ośrodkiem miejskim województwa kujawsko-pomorskiego.

Dominującą formą działalności jest rolnictwo. Lokalne gospodarstwa rolne są w większości wysokoobszarowe, charakteryzują się wysoką intensywnością produkcji i dużym potencjałem ekonomicznym. Niestety potencjał ten nie idzie w parze z ich sytuacją finansową, co związane jest m.in. z niskim poziomem integracji rolników w grupy producenckie i marketingowe, praca Koronowo.

Ziemia Koronowska nie jest miejscem lokalizacji dużych zakładów przemysłowych, a istniejące przedsiębiorstwa zatrudniają co najwyżej kilkadziesiąt osób. Istniejący przemysł reprezentowany jest głównie przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i przedsiębiorstwa budowlane.  Ważnym elementem gospodarki miasta jest natomiast turystyka, która dzięki niewielkiemu  zanieczyszczeniu środowiska oraz ciekawym położeniu bardzo dobrze się rozwija. Na szczególną uwagę zasługują wysokiej jakości gospodarstwa agroturystyczne przyciągające miłośników natury.

Chełmża

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Chełmża to miasto i gmina położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim na brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Według danych statystycznych z 30 czerwca 2010 populacja miasta wynosiła 15 138 mieszkańców, co czyni je 12 największym ośrodkiem miejskim województwa kujawsko-pomorskiego. W latach powojennych miasto kojarzone było głównie z Cukrownią „Chełmża”, która obecnie już nie funkcjonuje.

Pod koniec marca 2013 roku ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 1719 (w tym 873 kobiety), z tego prawo do zasiłku miało 300 osób (w tym 126 kobiet). Oznacza to, że Chełmża, podobnie jak wiele innych miast województwa kujawsko-pomorskiego walczy z problemem dużego bezrobocia wśród swoich mieszkańców. Istotną kwestią mającą wpływ na poziom bezrobocia w gminie jest brak nowych miejsc pracy w nowo powstających firmach na jej terenie, gdyż mimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych nie przyrasta liczba miejsc pracy.

Według danych GUS w roku 2012 na terenie gminy Chełmża zarejestrowanych było 558 podmiotów gospodarczych, czyli o 127 więcej niż w roku 2005. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, znaczną część podmiotów gospodarczych na jej terenie stanowią branże związane z rolnictwem, praca Chełmża. W dalszej kolejności znajdują się firmy handlowe (handel hurtowy i detaliczny), przedsiębiorstwa z branży naprawy pojazdów samochodowych oraz budownictwa. Działające na terenie Gminy podmioty gospodarcze specjalizują się głównie w branżach: meblarskiej, budowlanej, produkcji okien oraz handlu materiałami budowlanymi.

Solec Kujawski

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Solec Kujawski jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego, nie będącym jednocześnie miastem powiatowym. Według danych z 31 grudnia 2012 populacja Solca wynosiła 15 697 osób, czyli 93% całkowitej ludności gminy. Miasto położone jest w centralnej części Kujaw i województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km na zachód od Bydgoszczy  i 35 km na wschód od Torunia. Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska.

W przeszłości Solec Kujawski był ważnym ośrodkiem przemysłu drzewnego, jednak z czasem znaczenie tej branży gospodarki zmalało, wypierane przez handel i usługi, praca Solec Kujawski. W mieście funkcjonuje wiele przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. W mieście istnieje w sumie prawie 1500 podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, z czego przeważająca większość (ok. 97%) to firmy prywatne. Na obszarze miasta i gminy funkcjonuje co najmniej 30 przedsiębiorstw mających podstawowe znaczenie dla miejscowego rynku pracy. Ponad połowa wszystkich pracujących mieszkańców Solca Kujawskiego zatrudniona jest w 10 największych przedsiębiorstwach gminy, firmach: Solbet (producent betonu komórkowego), Solbus (produkcja, sprzedaż i serwis nowoczesnych autobusów), ZNS (mechanika), KMW Engineering (systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne), Drobex (branża spożywcza), Pasaco (produkcja papieru), Klimat Solec (systemy wentylacyjne), Autos (części zamienne), Granit (kamieniarstwo) i Alco (usługi stolarskie).

Aleksandrów Kujawski

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Aleksandrów Kujawski jest niewielkim miastem, siedzibą powiatu aleksandrowskiego, położonym w odległości 22 km od Torunia w kierunku południowym Praca Aleksandrów Kujawski. Miasto zaliczane jest do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, zajmuje powierzchnię 7,2 km2 i jest zamieszkałe przez 12,5 tysiąca osób. 31% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 25% użytki leśne. Co ciekawe, na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się jedno z najmniejszych miast w Polsce – Nieszawa, zamieszkana przez niespełna 2000 osób.

Na terenie Aleksandrowa Kujawskiego funkcjonuje ponad 1100 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w dużej części sektor prywatny. W strukturze przedsiębiorstw przeważają niewielkie firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników.  Aleksandrów jest ośrodkiem przemysłu metalowego, poligraficznego i spożywczego. Rozwija się tam również przemysł tworzyw sztucznych, ceramiczny i drzewny. Do największych zakładów pracy w regionie, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, należą: Zakłady Odkrywkowe i Mechaniczne Górnictwa Skalnego Budkrusz, Wytwórnia silosów Bin, Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak S.A., Grados sp. z o.o. –producent owocowych i nieowocowych półproduktów do wyrobów cukierniczych, piekarskich i lodowych, WIP Sp. z o.o. – producent butelek PET, Aleks-Fruit – zakład przetwórstwa owoców oraz Zakłady Odzieżowe EMEX.

Duża liczba większych zakładów produkcyjnych na terenie Aleksandrowa nie przekłada się jednak na poziom bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim przekraczała 24%.

Inowrocław

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Inowrocław jest miastem położonym w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz oddalonym 35 km od Torunia i 39 km od centrum Bydgoszczy. Inowrocław położony jest nad rzeką Noteć, w północno-wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Pod względem liczby ludności (ok. 75 tysięcy osób), jest on 49 miastem w Polsce. Co ciekawe, miasto uznawane jest z stolicę Kujaw Zachodnich oraz miejscowość uzdrowiskową, która bogate złoża soli kamiennej wykorzystuje nie tylko jako surowiec przemysłowy, ale także jako materiał leczniczy.

Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim na koniec stycznia 2013 roku była wyższa niż stopa bezrobocia w całym województwie i wynosiła 24,2%, co może dziwić zwłaszcza ze względu na fakt, że Inowrocław jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w województwie Praca Inowrocław. W mieście rozwinięty jest przemysł chemiczny, szklarski, spożywczy, maszynowy, metalowy i poligraficzny. Największymi zakładami pracy w mieście są:

 • Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S. A. – zakłady produkujące sodę kalcynowaną, kredę strącaną i chlorek wapnia,
 • Huta szkła Gospodarczego Irena S. A. – producent szkła kryształowego i szkła sodowego,
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A. Grupa Orlen – producent soli i solanki,
 • Inowrocławska Fabryka Maszyn,
 • Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal” ,
 • Drukarnia Druk-Intro S.A.,
 • Drukarnia Polprint,
 • Drukarnia Ekspres,
 • Centrostal Inowrocław,
 • Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Cuiavia.

Miasto to także ośrodek rozwoju handlu i usług. Wielu aktywnych zawodowo mieszkańców Inowrocławia pracuje w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradczych a także w przedsiębiorstwach z sektora handlu detalicznego i hurtowego.

Radziejów

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Radziejów jest siedzibą powiatu radziejowskiego i najmniejszym miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców miasta to zaledwie 5,8 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana wynosi 5,7 km2. Od głównych miast województwa – Bydgoszczy i Torunia, Radziejów oddalony jest o odpowiednio 75 i 50 km. Powiat radziejowski znajduje się w południowej części województwa, na granicy z województwem wielkopolskim.

Tempo rozwoju gospodarczego Radziejowa nie należy do największych, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i rolniczego charakteru powiatu radziejowskiego.  Na terenie miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, są to jednak głównie niewielkie firmy rodzinne sektora prywatnego. W strukturze gospodarczej dominuje sektor rolno-spożywczy, budowlany, maszynowy, a także sektor handlu i usług. Do głównych zakładów pracy w mieście należy SPZOZ Radziejów oraz urzędy i instytucje samorządowe. Najwięcej ofert pracy w Radziejowie Praca Radziejów dotyczy pracowników fizycznych, tj. sprzątaczek i budowlańców, a także kierowców i pracowników branży wykończeniowej.

Istniejąca sytuacja w strukturze zatrudnienia odbija się niekorzystnie na poziom bezrobocia w regionie. Bezrobotni mieszkańcy powiatu radziejowskiego stanowią ponad jedną czwartą wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie.

Włocławek

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Włocławek to miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu włocławskiego. Położone jest ono w południowo-wschodniej części województwa kujawsko pomorskiego, nad Wisłą, która dzieli je na część prawo- i lewobrzeżną. Włocławek stanowi jedno z głównych miast województwa, pod względem wielkości zajmuje bowiem honorowe trzecie miejsce (po Bydgoszczy i Toruniu). Miasto zajmuje powierzchnię 84 km2, a jego populacja wynosi prawie 120 tysięcy osób.

Powiat włocławski charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie, wynoszącą 29,3% (styczeń 2013r.) Praca Włocławek. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w samym Włocławku, gdzie procentowy udział osób bezrobotnych stanowi 21,2%, jest to jednak nadal wartość wyższa niż średnia bezrobocia w województwie, nie wspominając już o stopie bezrobocia w kraju. Włocławek obok Radomia i Grudziądza należy do pierwszej trójki polskich miejscowości dotkniętych największym bezrobociem, spośród 66 miast na prawach powiatu.

Według danych z roku 2011 we Włocławku funkcjonuje ponad 11 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych. W mniejszej skali występuje tam również przemysł maszynowy, meblarski i papierniczy. Do największych zakładów pracy we Włocławku, stanowiących jednocześnie jedne z największych polskich przedsiębiorstw, należą: Anwil S.A., Brügmann Sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., PSH Lewiatan oraz WIKA Polska Sp. z o.o.

Toruń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Pod względem liczby ludności Toruń jest drugim miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Od reformy administracyjnej w 1999r. miasto to jest jedną z dwóch (obok Bydgoszczy) stolic województwa, gdzie swą siedzibę ma marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń położony jest w centralnej części województwa, nad Wisłą, przy czym prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, a lewobrzeżna na Kujawach. Toruń jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu toruńskiego. Powierzchnia zajmowana przez to miasto wynosi 115,7 km2, a jego populacja to prawie 200 tysięcy osób.

Toruń Praca Toruń jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych województwa, a poziom jego rozwoju gospodarczego, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz duże zasoby siły roboczej sprawiają, że miasto cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia na Kujawach i Pomorzu. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w stosunku do aktywnych ekonomicznie wynosił 10,4% w mieście Toruniu i 20,7% w powiecie toruńskim.

Toruń, jako stolica województwa, to jeden z głównych obiektów zainteresowania inwestorów polskich i zagranicznych w tym regionie. Realizacja nowych projektów wiąże się z powstawaniem nowych miejsc pracy dla przedstawicieli różnych zawodów oraz różnych szczebli zawodowych. Na zatrudnienie w Toruniu mogą liczyć zarówno sprzątaczki i budowlańcy, jak i wysoko wykształceni specjaliści, lekarze, prawnicy, kierownicy i dyrektorzy. Wiele miejsc pracy oferuje położona w północnej części Torunia Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której terenie funkcjonują takie firmy jak: Sharp, Orion, Matsushita Chemicals, Sumika Electronic Materials Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing, NYK Logistics, SOHBI CRAFT Poland, KIMOTO Poland, TENSHO Poland, U-TEC Poland i Nissin Logistics Poland.

Mogilno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Mogilno to miasto powiatowe, siedziba powiatu mogileńskiego, leżącego w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto stanowi ośrodek przemysłowy, edukacyjny i kulturowy, a także centrum handlowo-usługowe dla rolniczych terenów powiatu. Mogilno zajmuje powierzchnię 8,3 km2 i jest miejscem zamieszkania dla 12,5 tysiąca osób.

Odsetek osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim wynosi 22%, czyli o 3,1% więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim oraz 7,8% więcej niż w Polsce. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby między 25 a 50 rokiem życia; najmniej liczną grupę stanowią zaś osoby młode, do 25 roku życia. Średnie zarobki w Mogilnie kształtują się na poziomie 2650 zł brutto miesięcznie.

Mogilno, jako główny ośrodek miejski wiejskich obszarów powiatu mogileńskiego, jest miejscem, gdzie dominuje handel i usługi, a wśród nich branża rolno-spożywcza, budowlana i mechaniczna. Na terenie miasta działalność prowadzi ponad 1200 podmiotów gospodarczych, na które składają się głównie małe firmy. Najwięcej ofert pracy w Mogilnie i okolicach dotyczą pracy w administracji biurowej, rolnictwie, budownictwie i handlu. Największe trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają natomiast krawcy, fryzjerzy i technicy. Aktualnych ofert pracy należy szukać w urzędzie pracy, w lokalnej prasie lub na Praca Mogilno.

Świecie

rynek pracy w kujawsko-pomorskim

Świecie jest siedzibą jednego z największych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego – powiatu świeckiego. Miasto położone jest na Pojezierzu Pomorskim, 42 km od Bydgoszczy w kierunku północno-wschodnim i stanowi jedno z najstarszych miast Polski. Administracyjnie, miasto zajmuje powierzchnię 16 km2 i jest zamieszkałe przez 26,5 tysiąca osób.

Na tle innych powiatów województwa, struktura zatrudnienia w powiecie świeckim wypada dość korzystnie. Powiat plasuje się na piątym miejscu wśród regionów o najniższym odsetku osób bezrobotnych. Niestety, stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa niż średnia stopa w całym województwie (18,9%) i Polsce (14,2%). W styczniu 2013r. odsetek osób bezrobotnych w Świeciu i okolicach wynosił 19,7%.

Dość dobra sytuacja na świeckim rynku Praca Świecie pracy wynika z faktu, że Świecie jest jednym z większych ośrodków gospodarczych na Pomorzu, gdzie zlokalizowane są największe zakłady przemysłu papierniczego w Polsce i Europie. Ponadto, w strukturze przedsiębiorstw w Świeciu, istotną rolę odgrywają zakłady przemysłu spożywczego, chemicznego i zakładów budowlanych. Do największych przedsiębiorstw w Świeciu, zatrudniających dużą część mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości należą:

 • Papiernia – Mondi Świecie S.A.;
 • Provimi – zakład produkcji pasz treściwych;
 • PZZ – państwowe młyny;
 • Zakłady mięsne MAT;
 • KEMIRA – fińska firma zajmująca się produkcją klejów żywicznych;
 • Mekro – producent konstrukcji stalowych.