Aleksandrów Kujawski

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski jest niewielkim miastem, siedzibą powiatu aleksandrowskiego, położonym w odległości 22 km od Torunia w kierunku południowym Praca Aleksandrów Kujawski. Miasto zaliczane jest do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, zajmuje powierzchnię 7,2 km2 i jest zamieszkałe przez 12,5 tysiąca osób. 31% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 25% użytki leśne. Co ciekawe, na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się jedno z najmniejszych miast w Polsce – Nieszawa, zamieszkana przez niespełna 2000 osób.

Na terenie Aleksandrowa Kujawskiego funkcjonuje ponad 1100 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w dużej części sektor prywatny. W strukturze przedsiębiorstw przeważają niewielkie firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników.  Aleksandrów jest ośrodkiem przemysłu metalowego, poligraficznego i spożywczego. Rozwija się tam również przemysł tworzyw sztucznych, ceramiczny i drzewny. Do największych zakładów pracy w regionie, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, należą: Zakłady Odkrywkowe i Mechaniczne Górnictwa Skalnego Budkrusz, Wytwórnia silosów Bin, Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak S.A., Grados sp. z o.o. –producent owocowych i nieowocowych półproduktów do wyrobów cukierniczych, piekarskich i lodowych, WIP Sp. z o.o. – producent butelek PET, Aleks-Fruit – zakład przetwórstwa owoców oraz Zakłady Odzieżowe EMEX.

Duża liczba większych zakładów produkcyjnych na terenie Aleksandrowa nie przekłada się jednak na poziom bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie aleksandrowskim przekraczała 24%.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.