Chełmno

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Chełmno

Chełmno (Praca Chełmno) jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu chełmińskiego, leżącym nad Wisłą w dolinie Dolnej Wisły. Miasto leży 40 km na północ od Torunia oraz 45 km na północny-wschód od Bydgoszczy. Zajmuje ono powierzchnię 13,9 km2, a jego populacja wynosi 19,5 tysiąca osób. 47% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, a 4% użytki leśne. Co ciekawe, Chełmno wraz z Toruniem stanowią najstarsze miasta województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej Polski.

Sytuacja na chełmińskim rynku pracy jest zbliżona do panujących w innych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad jedną czwartą osób aktywnych ekonomicznie w powiecie chełmińskim stanowią osoby bezrobotne. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Według analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Chełmnie, największe szanse na znalezienie pracy w tym regionie mają księgowi, przedstawiciele handlowi, spawacze, elektromechanicy i tapicerzy. Na terenie miasta swą działalność prowadzi blisko 1800 podmiotów gospodarczych, reprezentujących głównie handel, usługi i budownictwo. Najważniejszymi zakładami przemysłowymi i zakładami pracy na terenie Chełmna są: FAM Technika Odlewnicza S.A., Helvetia Furniture Spółka z o.o. i Zakłady Sprzętu Mechanicznego „URSUS” Spółka z o.o.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.