Golub-Dobrzyń

rynek pracy w kujawsko-pomorskim
Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń to nieduże miasto zlokalizowane we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Miasto powstało w 1951 roku z połączenia oddzielnych miast Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. Golub-Dobrzyń zajmuje powierzchnię 7,5km2 i zamieszkałe jest przez nieco ponad 13 tysięcy osób. Powierzchnia miasta w 47% składa się z użytków rolnych i w 15% z użytków leśnych.

Gospodarka Golubia-Dobrzynia związana jest z jego funkcją turystyczną. Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, do których można zaliczyć np. zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku. Mieszkańcy miasta i okolicznych terenów zatrudnienie w mieście mogą znaleźć głównie w sektorze handlu i usług Praca Golub-Dobrzyń. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają te z sektora prywatnego. Niestety, istniejące podmioty gospodarcze stanowią nieduże firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników.  Umiarkowane tempo rozwoju gospodarczego miasta spowodowane jest brakiem istotnego zakładu przemysłowego, który znacząco przyczyniłby się do spadku poziomu bezrobocia w regionie. W powiecie przeważa drobny przemysł rolny i spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, transport, handel i usługi.

Istniejąca struktura przedsiębiorstw nie wpływa korzystnie na poziom bezrobocia w powiecie. Na koniec stycznia 2013 r. w lokalnym urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,3 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9 % wszystkich aktywnych ekonomicznie osób.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.