Grudziądz

praca Grudziądz
Grudziądz

Grudziądz to miasto na prawach powiatu leżące w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, będące siedzibą powiatu grudziądzkiego. Miasto znajduje się w mniej więcej równej odległości od obu stolic województwa – Bydgoszczy i Torunia. Grudziądz zamieszkały jest przez 98 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 57,8 km2.

Wysoka stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim, kształtująca się na poziomie 18,9% (styczeń 2013r.) wiąże się bezpośrednio z wysokim odsetkiem osób bezrobotnych w większości powiatów województwa. Sytuacja taka ma miejsce również w Grudziądzu i okolicach, gdzie stopa bezrobocia wynosi aż 29,7%. W strukturze osób bezrobotnych przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby bez wykształcenia średniego.

Wysoki poziom bezrobocia w Grudziądzu sprawia, że znalezienie zatrudnienia na jego terenie Praca Grudziądz nie należy do najłatwiejszych. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta jest duża (ponad 8,5 tysiąca), jednak są to głównie niewielkie firmy prywatne, zatrudniające niewielu pracowników. W celu poprawy konkurencyjności Grudziądza w oczach inwestorów, od 2007 roku działa na jego terenie podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do największych pracodawców w mieście należą:

 • Vadain International Sp. z o.o.
 • Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
 • Hydro-Vacuum S.A.
 • Unia Sp. z o.o.
 • Venture Industries Sp. z o.o.
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A.
 • MSU S.A.
 • La Rive S.A.
 • Mueller Fabryka Świec S.A.
 • Przedsiębiorstwo Solgrud Sp. z o.o.
 • Melbud S.A.
 • Polpak Papier Sp. z o.o.
 • Vischer Caravelle Poland sp. z o.o.
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.